มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปุญณพัฒน์  แซ้ซี

คุณปุญณพัฒน์  แซ้ซี มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไปขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ