มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปิยาภรณ์ แก้วพรหมมาลย์ และเพื่อนๆ

คุณปิยาภรณ์ แก้วพรหมมาลย์ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ