มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปิยะดา สุทธิศักดิ์

คุณปิยะดา สุทธิศักดิ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ