มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปิยธิดา และคุณปิยรัตน์ ไชยคำภา

คุณปิยธิดา และคุณปิยรัตน์ ไชยคำภา มอบสิ่งของให้รับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ