มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปาณิศา สุขไฟศาลและเพื่อนๆ

คุณปาณิศา สุขไฟศาลและเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ