มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปรีษา ลิ่นตระกูล

คุณปรีษา ลิ่นตระกูล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ