มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปริณดา มาโลตรา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 คุณปริณดา  มาโลตรา บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ