มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณประกาย สุรเสน และเพื่อนๆ

คุณประกาย สุรเสน และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ