มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบุญธีดา สุพรรณพัฒน์

คุณบุญธีดา สุพรรณพัฒน์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ