มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบุญชู ร้านผักตลาดสะพานสอง

คุณบุญชู ร้านผักตลาดสะพานสอง เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 1 มีนาคม 2559

IMG_2262 IMG_2260IMG_2272


ย้อนกลับ