มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบุญชัย แช่ยัง

คุณบุญชัย แช่ยัง มอบสิ่งของและเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ