มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบุญชัย ทักษะวณิชชา

คุณบุญชัย ทักษะวณิชชา มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ