มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบี และเพื่อนๆ

คุณบี และเพื่อนๆ บริจาคเงิน 12,600 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ