มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณน้ำผึ่ง แซ่เตียว

คุณน้ำผึ่ง แซ่เตียว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ