มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณน้ำทิมย์ ปฏิทัศน์

คุณน้ำทิมย์ ปฏิทัศน์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ