มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณน่าน และเพื่อนๆ

คุณน่าน และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ