มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนุชสรา ฮวง

คุณนุชสรา ฮวง และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ