มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนิราวรรณ ศรีทอง และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คุณนิราวรรณ  ศรีทอง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเลี้ยงไอศกรีมผู้ปกครองและน้องๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ