มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนิธิกร  เขียวบ้านยาง

คุณนิธิกร  เขียวบ้านยาง มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ