มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนารีรัตน์ วงศ์ทางประเสริฎ และครอบครัว

คุณนารีรัตน์  วงศ์ทางประเสริฎและครอบครัว มอบเงินจำนวน 4,500 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ