มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนารีรัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ

คุณนารีรัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ แและครอบครัวมอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ