มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาตาชา ชินราช และเพื่อนๆ

คุณนาตาชา ชินราช และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ