มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาตยา  ลาพร และเพื่อนๆ

คุณนาตยา  ลาพร และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะย้อนกลับ