มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาตยา ลาพร และเพื่อนๆ

คุณนาตยา ลาพร และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆ และมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ