มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาตยา  ลาพร และเพื่อนๆ

คุณนาตยา  ลาพร และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ