มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาฏยา ติละกุลและเพื่อนๆ

คุณนาฏยา ติละกุลและเพื่อนๆ มอบข้าวสารจำนวน 19 ถุงให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู็ปกครองและน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ