มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนันทวัน สุวรรณค้าและครอบครัว

คุณนันทวัน  สุวรรณค้า และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ