มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนฤมล ใหญ่กระโทก และเพื่อนๆ

คุณนฤมล ใหญ่กระโทก และเพื่อนๆ มอบข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ