มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนฤมล สุขสำราญ

 คุณนฤมล สุขสำราญ มอบเจลแอลกอฮอล์ 50 ขวด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในช่วงระบาดของโควิด -19 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ