มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนรมน

คุณนรมน มอบไอศรีม ให้กับน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ