มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนภัสสรณ์  ธนาเสฎฐ์รังษี

คุณนภัสสรณ์  ธนาเสฎฐ์รังษีและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ