มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนพวรรณ ใหม่มุ่น และคุณปรียานุช เอมขำ

คุณนพวรรณ ใหม่มุ่น และคุณปรียานุช เอมขำ มอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ