มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนพวรรณ ชัยธนะตระกูล

คุณนพวรรณ ชัยธนะตระกูล มอบขนมคุกกี้ ให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ