มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนตยา ลาพร

IMG_79คุณนตยา  ลาพร มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559


ย้อนกลับ