มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนฐกร พจนสัจและครอบครัว

คุณนฐกร พจนสัจและครอบครัว มอบเงินจำนวน 3,000 พร้อมสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ