มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธีรวรรณ ซุยระวี

คุณธีรวรรณ ซุยระวี มอบขนมโดนัทให้กับผู้ปกตรองและน้อง ๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ