มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธัญธัช ลีสีรวงศ์

คุณธัญธัช ลีสีรวงศ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ