มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธฤตวัน โสมทัศน์

คุณธฤตวัน โสมทัศน์ มอบสิ่งของ ให้่กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ