มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธมิดา ภาสกรจรัส และครอบครัว

คุณธมิดา ภาสกรจรัส และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ