มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนิสร วรฉัตรธาร

คุณธนิสร วรฉัตรธาร มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ขอบมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ