มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนิษฐา สุทธิประภา และครอบครัว

คุณธนิษฐา  สุทธิประภา และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

img_0720 img_0724 img_0725 img_0727 img_0750


ย้อนกลับ