มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนาพล  เดชศิริพงศา

คุณธนาพล  เดชศิริพงศา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ