มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนากร เห่นรวย

คุณธนากร เห่นรวย มอบสิ่งของ และเงินให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ