มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนัตถ์ศรณ์ ทิพย์บุญถนอม และครอบครัว

 คุณธนัตถ์ศรณ์ ทิพย์บุญถนอม และครอบครัว มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ