มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนัช และครอบครัว ประเสริฐผล

คุณธนัช และครอบครัว ประเสริฐผล มอบลูกชุบ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ