มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนภัท สร้อยคำภาดา และเพื่อนๆ

คุณธนภัท สร้อยคำภาดาและเพื่อนๆ มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ