มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธงชัย อุดาการ

คุณธงชัย อุดาการ มอบข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ