มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณทิศวรรณ เรืองเกษม และคุณพลอยวสัน วงษ์ชาลี

คุณทิศวรรณ เรืองเกษม และคุณพลอยวสัน วงษ์ชาลี มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ