มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณทิพวัลย์ มะรุท

คุณทิพวัลย์ มะรุท มอบเงินและเลี้ยงไอศรีม ผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ