มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณดิฐพล ดำรงรัตน์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คุณดิฐพล  ดำรงรัตน์ และครอบครัว เลี้ยงอาการกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ